21:30

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهید ابراهیم جمالی
مسابقه قهرمانی حوزه ای کاراته یادمان روحانی شهید ابراهیم جمالی در سالن صالحین سپاه ناحیه املش برگزار شد       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، مسابقه قهرمانی حوزه ای کاراته یادمان روحانی شهید ابراهیم جمالی در سالن صالحین سپاه ناحیه املش برگزار شد.   کاراته مسابقات حوزه ای سپاه

اخبار مهم