16:14

1402/07/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهرستانم املش
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان املش گفت: بیش از ۶میلیارد تومان اعتبار ورزشی امسال به شهرستان املش اختصاص یافته است.

اخبار مهم