10:24

1402/07/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهردار لمان
صبح امروز شهردار و اعضای شورای شهر شلمان با معاون توسعه سازمان شهرداری ها دهیاری های کشور  دیدار کردند.     به گزارش خبرنگار  رانکوه نیوز ،  صبح امروز  مهندس ناصر احمدی شاد شهردار ،علی خورسند شلمانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر شلمان و اسماعیل حسین پور شلمانی مدیر

اخبار مهم