23:47

1403/04/29

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهردار رانکوه
«امین رشیدی‌نژاد» شهردار رانکوه املش با حکم «کازومی ماتسوئی» شهردار هیروشیمای ژاپن و رئیس شهرداران صلح، عضو مجمع شهرداران صلح جهانی شد. به گزارش صبح رانکوه، امین رشیدی‌نژاد،اظهار کرد: سازمان بین‌المللی شهرداران صلح در سال ۱۹۸۲ به ابتکار شهرداران هیروشیما و ناکازاکی کشور ژاپن و با اعلام رسمی در

اخبار مهم