15:11

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهرداری انزلی
با نظر اکثریت اعضا شورای شورای اسلامی شهر بندرانزلی بیک زاده سرپرست شهرداری بندرانزلی شد

اخبار مهم