22:59

1402/06/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهرام کشاورز
اختصاصی/ در حالیکه حدود ۶ماه از پایان برداشت چای میگذرد اما چایکاران پرتلاش گیلان ، باقی مانده طلب خود را هنوز دریافت ننموده‌اند. از سویی در صورت مساعد بودن شرایط اب وهوایی، برداشت برگ سبز چای از باغات حدود ۲ماه دیگر اغاز می شود.       به گزارش

اخبار مهم