02:18

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهادت آیت الله رئیسی
 وزیر کشور گفت : رئیس جمهور شهید ظهور اراده ملت بود و همین امر دشمن را عقب می راند او که با شجاعت و اقتدار به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در مجامع بین المللی حضوری موثر و قوی می یافت

اخبار مهم