17:14

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شلیک
شب گذشته یک موتورسیکلت در حوالی خیابان دروازه ری قم دو گلوله به یک طلبه شلیک کرد و متواری شد.

اخبار مهم