21:04

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شعار امسال روز جهانی چای
روز جهانی چای امسال با شعار «یک فنجان چای همه را گردهم می‌آورد» بر نقش مهم کشاورزان در تولید این محصول تأکید دارد.

اخبار مهم