18:48

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: شرکت نسیم چای
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ عصر امروز امام جمعه محترم شهرستان املش به همراه رئیس اداره صنعت و معدن و رئیس بسیج اصناف از شرکت چند منظوره آقای مهندس اسماعیل پور ، شرکت نسیم چای املش مهندس اسماعیل پور بازدید کردند.  

اخبار مهم