18:30

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شرکت ملی پست ایران
به گزارش رانکوه نیوز؛ مدیرعامل شرکت ملی پست ایران امروز در حاشیه ی بازدید از زیرساخت‌های پست گیلان در رشتگفت : در حال حاضر سالانه حدود 300 میلیون مرسوله در کشور توزیع می شود و شرکت پست در نظر دارد با توسعه ی امکانات زیرساختی و حمل و نقلی

اخبار مهم