18:45

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شرکت سیمان گیلان سبز دیلمان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در این نشست که با حضور مهندس حسینی مدیر عامل شرکت سیمان تهران، حسینی مقدم رییس هیات مدیره و احمدی مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز در محل کارخانه سیمان دیلمان انجام پذیرفت در خصوص وضعیت راه های مناطق کوهستانی املش و اشکورات رحیم آباد

اخبار مهم