02:29

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: شرق
روز چهارشنبه هفته گذشته روزنامه اصلاح طلب شرق مصاحبه ای حاشیه ای را با مرتضی طلایی از حامیان قالی باف در شورای شهر منتشر کرد که غیر از مصاحبه که قرار بود محکمه ای برای طرح تفکیک جنسیتی باشد، به مطلب حاشیه ای نیز پرداخته شد. فاطمه جمالپور در

اخبار مهم