16:23

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: شبخوسلات
رانکوه نیوز:  دردهه های گذشته یکی ازآداب ماه مبارک رمضان سحرخوانی بوده که شخص سحرخوان(باکسب اجازه ازروحانی محل) چندساعت قبل ازاذان صبح بربالای پشت بام خانه می رفته واطلاع رسانی وبیدارباش اهالی محل جهت مهیا شدن سحرخوردن رامی داده که برای آخرین بارسحرخوانی توسط مرحوم یدالله کریمی برروی پشت

اخبار مهم