01:55

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: شاه عباس صفوی
جدید ترین کتاب تاریخی مولف املشی با عنوان کارنامه شاه عباس اول صفوی به بازار کتاب آمد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ کتاب کارنامه شاه عباس اول صفوی چاپ چند ماهی است که وارد بازار کتاب کشورمان شده است ودر نمایشگاه کتاب سال 1396قرار است برای اولین بارعرضه شود.

اخبار مهم