19:12

1402/12/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: شالیکار املشی
،محمدمهدی صفری، مدیر جهادکشاورزی املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوزگفت: حجت مزدوری، نخستین شالیکار املشی است که در سال زراعی ۱۴۰۰ نشاء برنج را آغاز کرد. او افزود: این کشاورز گیلانی رقم هاشمی را در روستای پایین محله نرکه بخش مرکزی شهرستان املش نشاء می‌کند. مدیر جهادکشاورزی املش تصریح کرد: نخستین خزانه

اخبار مهم