01:58

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: شالیزار های شهرستان املش
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش از اهمیت ویژه شخم زمستانی در اراضی شالیزاری روستاهای شهرستان خبرداد،

اخبار مهم