05:52

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: سپرده و وام ویژه برای مشتریان خاص
به گزارش رانکوه نیوز، قرار است به دامداران کارت اعتباری خرید علوفه داده شود. وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص گفته است : اختصاص دامدار کارت برای تامین هزینه‌های دامداران روستایی و عشایری است و امیدواریم این کارت بخشی از هزینه‌های دامداران را پوشش دهد. جزئیات دامدار کارت به این

اخبار مهم