20:29

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: سوخت کشاورزان
به گزارش رانکوه نیوز، محمود قاسم‌زاده، اهل روستای چمنستان و از کشاورزان املش به ترک خوردن زمین‌های کشاورزی به دلیل خشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: امسال همه زمین‌ها پر آب بودند، اما زمین ما خشک است و اگر برنج‌هایم خشک شود چیزی برای گذران زندگی ندارم. او از پیگیری

اخبار مهم