19:31

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: سمانه نگان
سمانه نگاه در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهار داشت: بر اساس نقشه های پیش بینیِ امروز، بتدريج امروز (بويژه از ساعات عصر) شرایط برای وزش باد گرم و افزایش دما(بطور متوسط ٦تا ١٠درجه سلسیوس) در املش مهیا می باشد. وی افزود:  تا اواخر وقت فردا (دوشنبه ) در

اخبار مهم