15:10

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: سرمایه گذاران بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد رنجبر فرماندار املش با تاکيد بر ظرفيت بالای شهرستان در حوزه های مختلف، خصوصاٌ سرمایه گذاری در حوزه صنعت چای و نيز سرمایه گذاری در بخش جاذبه های گردشگری، توریستی گفت: هدف اصلي ما استفاده از پتانسيل بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری

اخبار مهم