21:54

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: سرشماری «قرقاول»
رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش هم گفت: سرشماری بهاره قرقاول در بیش از ۱۴ زیستگاه این شهرستان در حال انجام است.
با توجه به فرارسیدن فصل بهار و زادآوری پرنده قرقاول، سرشماری بهاره «قرقاول» در زیستگاه های شهرستان املش آغاز شد.       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه،  اداره حفاظت از محیط زیست املش با بهره گیری از کارشناسان و محیط بانان اداره و همیاران محیط زیست با

اخبار مهم