20:13

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: ستوان دوم شهید «حسن بابانیا
ستوان دوم شهید «حسن بابانیا» از خطه گیلان شهرستان املش که در استان سیستان و بلوچستان مشغول خدمت بود در عملیات تروریستی پاسگاه شهرستان راسک به شهادت رسید.

اخبار مهم