16:14

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: ستاد کرونا
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، وسیله به‌اطلاع کلیه‌متقاضیان محترم درخواست صدور مجوز تردد می رساند، برابر مصوبه ستاد مبارزه با شیوع کرونای استان، از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ صدور هرگونه مجوز تردد به صورت غیرحضوری می باشد و متقاضیان محترم در صورت نیاز به دریافت مجوز میتوانند‌با‌مراجعه‌به سامانه [

اخبار مهم