03:28

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: ستاد مناسب سازی
جلسه ستاد مناسب سازی شهرستان لنگرود برگزار شد       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، جلسه ستاد مناسب سازی شهرستان لنگرود به ریاست  فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.    

اخبار مهم