04:26

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: ستاد تنظیم بازار
صفرزاده  در جلسه تنظیم بازار املش افزود: تعداد بازرسی ها در تاریخ 1399/12نسبت به 1398/12سه هزار و391 مورد بود که نسبت به تعداد بازرسی با توجه به شرایط کرونایی 8درصدکاهش داشته است. وی همچنین تعداد تخلفات را 126مورد با 3درصد کاهش عنوان کرد و افزود:تعداد گشت مشترک 176موردکه نسبت
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان املش به ریاست معاون فرماندار و با حضور اعضای ستاد در سالن جهاد کشاورزی شهرستان  برگزار شد.       به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در این نشست  حیدری نژاد ضمن تبریک روز خبر نگار گفت:بازار نقش مهم و کلیدی در رابطه با تامین

اخبار مهم