05:00

1402/01/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: سایت بهشت آباد
روز گذشته فرماندار بهمراه رئیس اداره آبفار شهرستان املش از مخزن در حال اجرای 1000 متر مکعبی روستای بهشت آباد بازدید کرد.       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، یونس محمودی فرماندار املش ضمن بازدید از مراحل مختلف مخزن در حال احداث و سایت مذکور گفت : همه ما

اخبار مهم