00:19

1402/01/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: سامانه ۱۳۷
شهردار املش از راه اندازی سامانه  137 در شهرداری املش به منظور رفع مشکلات شهری و مشارکت شهروندان خبر داد.   ناصر رنجبر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهار داشت: امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت در شهرها و نیاز شهروندان به امکانات و خدمات مناسب، همچنین

اخبار مهم