23:53

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: سامانه شاد
سامانه شاد از صبح امروز دچار اختلال شد و دانش آموزان موفق به ارتباط و استفاده از این سامانه نشدند.

اخبار مهم