21:33

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: -ساماندهی وضعیت بازار روز سه شنبه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛در این جلسه مهندس حیدری معاون عمرانی فرمانداری املش با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در سامانه کارا برای توانمند سازی روستائیان واشتغال روستائیان از طریق صندوق کار آفرینی امید وبانک ها پرداخت شده است، افزود: برای توسعه مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه طرحی
شهردار املش از عملکرد یک ماهه دوم شهرداری املش گزارش داد       مهندس ناصر رنجبر نیاول در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز در تشریح عملکرد یک ماهه دوم  شهرداری املش اظهار داشت: با همت وتلاش و مساعدت همکاران خدوم شهرداری و همچنین سیاست گذاری و نظارت نمایندگان

اخبار مهم