15:06

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: ساماندهی سواحل
جلسه ستاد ساماندهی سواحل دریا شهرستان لنگرود برگزار شد     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، جلسه ستاد ساماندهی سواحل دریا شهرستان لنگرود با موضوع بررسی نقاط خطرآفرین نوار ساحلی به ریاست جناب آقای سید رضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود در شهرداری چاف و چمخاله برگزار شد.  
جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان لنگرود برگزار شد     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه،  جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان لنگرود به ریاست سید رضا جوادپور فرماندار این شهرستان با حضور اعضا در شهرداری چاف و چمخاله برگزار شد.  

اخبار مهم