20:31

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: سال دوم
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ طبق رای گیری اعضای شورای شهر، محمد ذکری برای سال دوم به عنوان رئیس شورای شهر املش انتخاب و فاضل رضوان نیا نائب رئیس شورا شد. همچنین محمد قانع به عنوان خزانه دار، اصغرجانعلی پور مجددا به عنوان سخنگوی و مجید مالک به عنوان

اخبار مهم