23:41

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی(ره )
شهر شلمان به مناسبت فرا رسیدن سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی(ره ) شد       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه  به مناسبت فرا رسیدن سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی(ره ) و قیام خونین پانزده خرداد توسط کارکنان واحد خدمات شهر شهرداری شلمان شهر شلمان سیاه پوش

اخبار مهم