14:38

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: سالن ورزشی املش
به گزارش رانکوه نیوز، سرپرست اداره آموزش و پرورش املش گفت : برای تکمیل سالن ورزشی آموزش و پرورش در روستای گرکرود شهرستان املش یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است. علی خانواری افزود : سالن ورزشی چند منظوره دانش آموزی گرکرود از بخش رانکوه این شهرستان با ۵۳۹

اخبار مهم