09:08

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: سازه های آبخیز داری
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان املش در حاشیه بازدید میدانی از نقاط حادثه خیز و رانشی به ویژه روستاهای للیج گوابر و کلانسرا و گرکرود  در گفتگوب با خبرنگار رانکوه نیوز بیان داشت؛ طی سالهای اخیر اقدامات زیربنایی و پیشگیرانه خوبی در جهت مهار و کنترل سیلاب

اخبار مهم