08:13

1403/02/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: سازمان چای کشور
رئیس سازمان چای کشور گفت: بیش از ۶۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال واریز شده است.
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تغییر کاربری‌ها در اراضی باغی کاهش پیدا کرده است، گفت: تغییر کاربری باغات چای با نظارت متولیان امر و تشکیل کمیسیون‌های مربوطه صورت می گیرد.

اخبار مهم