19:52

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: سازمان میراث فرهنگی
در واقع به نظر می رسد سازمان میراث فرهنگی بیش از تغییر رییس و یا تبدیل شدن به وزارتخانه، بر خلاف نامش به نو شدن و تازگی نیاز دارد تا از زیر یوغ افراد جامد و بی خلاقییت رها شود.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه ،سلطانی‌فر،

اخبار مهم