07:54

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: زیرسویه جدید امیکرون
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به مشاهده زیرسویه جدید امیکرون در کشور، بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرد.

اخبار مهم