زن هندی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
داستان زنی که موهایش را برای سیر کردن فرزندانش فروخت ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

داستان زنی که موهایش را برای سیر کردن فرزندانش فروخت

 یک بیوه هندی که برای سیر کردن شکم فرزندانش مجبور شده بود موهای سرش را بفروشد، به کمک شماری از مردم در شبکه مجازی، تا حدودی از مشکلات خود رهایی پیدا کرد.