05:01

1403/01/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: زنبورعسل
مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: زنبورداران این شهرستان در فصل بهار 40 تن عسل برداشت کردند.  به گزارش صبح رانکوه، به نقل از ایرنا ˈمسعود بهره ور فتیدهˈافزود: این مقدار عسل تولیدی را 220 زنبوردار املشی به ارزش اقتصادی 14 میلیارد ریال برداشت کردند. وی با اشاره به وجود

اخبار مهم