21:50

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: زمان انتخابات ریاست جمهوری
سران قوا با بررسی زمانبندی فرایند انتخابات مقرر کردند انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور جدید در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شود.

اخبار مهم