23:22

1402/09/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: زاد و ولد
نخستين جلسه شورای هماهنگی ثبت به موقع وقایع حیاتی شهرستان املش در سالجاری راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 29/4/1393 به ریاست آقای حسن زاده معاون محترم فرماندار شهرستان املش با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید درمحل فرمانداری برگزارگردید . به گزارش خبرنگار صبح رانکوه به گفته

اخبار مهم