15:49

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی
اختصاصی / رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله خواستار استقرار نمایندگی اداره ورزش و جوانان در این شهر شد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر ساحلی چاف و چمخاله ضمن تبریک هفته تربیت بدنی گفت :شهر ساحلی چاف

اخبار مهم