02:04

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: رییس شورای شهر
امین اکبری  در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:  داشت: در راستای ادامه روند توسعه و عمران شهری زیر سازی و عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر در نقاط مختلف شهر رانکوه در آینده نزدیک از محل منابع داخلی  انجام خواهد شد. وی در خصوص ارائه خدمات مطلوب

اخبار مهم