15:36

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی املش
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی املش همزمان با ١٤ آبان روز فرهنگ عمومی گفت : یکی از رسالتهای شورای فرهنگ عمومی ، حرکت در مسیر تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) است.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ، سیدعباس موسوی رییس این اداره بمناسبت ١٤ آبان روز

اخبار مهم