15:00

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: ریتون
شهردار رانکوه از ساخت مجسمه باستانی تاریخی گاو کوهاندار املش در شهر رانکوه  خبرداد.   رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه  اظهار داشت: اين مجسمه توسط هنرمند جناب آقاي مهرزاد در ابعاد 3*2 متر ساخته خواهد شد. شايان ذكر است پيش از اين مجسمه زن روستايي و دانش

اخبار مهم