02:28

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: روستای پیش بیجار
کار شخم زمستانی امسال در گیلان زودتر از همه جا، در شالیزارهای روستای پیش بیجار شهرستان املش آغاز شده است.   مسعود امیربنده ای در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: روستای پیش بیجار از بخش مرکزی املش هفته گذشته اقدام به شخم اول یک و نیم هکتار از

اخبار مهم