23:41

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: روستای تیک سر
به گزارش رانکوه نیوز، «دهستان لیل» واقع در بخش اطاقور شهرستان لنگرود، در هر فصل زیبایی خاصی دارد. اگرچه در فصل پاییز، شالیزارها خشکیده است، اما با رسیدن میوه های جنگلی همچون «اربه و ازگیل»، وسوسه دیدن درختان جنگلی در پاییز لیل بسیار دلفریب است.   تک تک روستاهای

اخبار مهم