14:08

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: روستاهای امبش
کلنگ شروع اجرای پروژه خط لوله انتقال آب شرب شهرستان املش با ده میلیارد تومان اعتبار به زمین زده شد.

اخبار مهم