15:25

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز ملی کارآفرینی
در پیام فایزه قنبرزاده با تبریک هفته ملی مهارت به همه مدیران و مربیان زحمتکش آموزشگاههای فنی و حرفه ای ازاد منطقه آمده است. امروزه آموزش‌های هدف دار فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی به عنوان یک راهبرد ملی برای دست‌یابی به موفقیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، خلاقیت و نوآوری، فرصت

اخبار مهم